#2 Bias van playField. - Foto: Dani Silvia

Dé plek voor makers - met ruimte voor onderzoek en experiment binnen de podiumkunsten

We maken ruim baan voor theatermakers, choreografen en performancekunstenaars die hun artistieke praktijk willen verdiepen of verbreden in de vorm van onderzoekresidenties in een van onze studio’s, waarin de makers gedurende enkele weken de ruimte krijgen om aan de hand van een of meer onderzoeksvragen aan de slag te gaan. Ze worden hierin ondersteund door het ervaren team van Het Huis, dat hen bijstaat in alle artistieke, productionele, organisatorische of technische vragen.

Door van de gebaande paden af te wijken kunnen kunstenaars los van prestatiedruk nieuwe manieren vinden om ons naar de wereld en onszelf te laten kijken, en ook hun eigen werkpraktijk te bevragen. In het residentieprogramma, waaraan geen presentatie-of productieverplichting is gekoppeld, wordt de maker bevrijd van denken in termen van nut en presentabel einddoel en kunnen er zodoende nieuwe wegen worden bewandeld.