Malika Berney
26 april t/m 12 mei 2021
Residentie

Malika Berney | Contemporary Dance Ethics & Education

Malika is danseres contemporary dance en choreografe. Sinds een paar jaar heeft zij ervoor gekozen om in Europa de wonen en werken. Door de omstandigheden die de corona crisis met zich meebracht veblijft zij sinds een paar maanden in haar geboorteland Australië. Het is ook voor ons een primeur om een online residentie aan te gaan, maar in de context van Malika's residentie een passend format! Malika's onderzoek is gewortelt in haar eigen dans praktjk. Tijdens haar Bachelor Dans bij ArtEZ begon zij de structuren binnen de wereld van de moderne dans te achtervragen.

Ingegeven door haar eigen observaties en gesprekken met andere dansers rondom thema's zoals bijvoobeeld 'hiërarchie en gehoorzaamheid' of 'het omgaan met fysieke en emotionele grenzen binnen de sector', wilde zij de overstap maken van de persoonlijke 'subjectiviteit' naar onderzoek. 

Als eerste stap formuleerde zij samen met studiegenoten een enquête rondom het thema eigenaarschap, het innemen van ruimte binnen heersende machtsstructuren en de rol die de danser binnen deze dynamieken heeft. Als vervolg op de enquête organiseerde zij een workshop bij ArtEZ om bewustzijn binnen de contemporary dance wereld voor deze thema's te creëren. 

Na deze fase wilde Malika het onderzoek verdiepen én de internationale contemporary dance community erbij betrekken. Het onderzoek evolueerde ook thematisch en Malika koos de titel Contemporary Dance Ethics & Education voor het vervolg traject.

In de aanloop naar haar Residentie bij Het Huis heeft Malika veel tijd en energie geinvesteerd in het in kaart brengen van de verschillende spelers binnen de internatioale contemporary dance sector. In deze tijd heeft zij ook het idee vorm gegeven om de dialoog en de uitwisseling die zij wil faciliteren op een online platforrm plaats te laten vinden. 

Heads and Tales
Malika wil een open dialoog op gang brengen en de community een plek bieden om zich te verbinden en te versterken. Haar aanpak is tweeledig. Vanaf 10 mei initieert zij een reeks gesprekken met genodige internationale professionals op het platform The Freelance Talk. De gekozen naam voor deze reeks is Heads and Tales. Om een open en veilige dialoog mogelijk te maken zijn deze eerste gesprekken niet publiek. Het idee is wel om vanuit dit besloten format een publieke reeks te ontwikkelen.

Parallel aan deze gesprekken lanceert Malika op 10 mei het Instagram kanaal Heads and Tales. Dit kanaal vertegenwoordigt ook een belangijk onderdeel van Malika's onderzoek: namelijk de gesprekken die zij binnen haar onderzoek voert met dansers en welke thema's er leven. Insta is ook een laagdrempelige manier om wereldwjd dansers te bereiken en uit te nodigen om deel te nemen aan de dialoog.

We are working with our bodies. This does not mean that we cannot use our heads to reflect and initiate an urgent dialogue.

Malika Berney