Toxic Forest foto door Anna van Kooij
13 t/m 25 april 2021
Studenten residentie

Toxic Tale Forest | Welke rol kan scenografie innemen in een interdisciplinaire performance?

Residentie HET HUIS X KIKKER X HKU | Vanuit haar studie Scenografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) onderzoekt beginnend theatermaker Leoni Pirenne welke rol de scenografie kan innemen binnen het maakproces van een performance. Haar inspirator voor deze zoektocht is de Franse theatermaker Philippe Quesne. Hij staat bekend om zijn spel met de conventies van het genre ‘theater’. Bewust creëert hij werelden met onzekere contouren, waarin dromen en materialen, allegorieën en experimenten, theater en beeldende kunst elkaar ontmoeten. 

Leoni noemt haar onderzoek Toxic Tale Forest. In dit imaginaire landschap onderzoekt zij wat er gebeurt wanneer de scenografie het uitgangspunt is bij het maken van een performance. In deze context bevraagd zij de klassieke verhoudingen tussen de spelers, de ruimte en het narratief: Kan de scenografie de verhalende kracht zijn en bepalen hoe de personages zich bewegen, hoe zij spreken en kan er vanuit deze verhouding een dramaturgische lijn ontstaan? 

Turning & Breathing

Tijdens haar residentie bij Het Huis heeft Leoni deze interactieve installatie getoond die zij tijdens haar studie ontwikkelde. Deze ontstond vanuit haar onderzoek naar 'de mobile'. Het voelt alsof een groot mechanisch oerdier uit een diepe slaap ontwaakt. Dit imposante object transformeert de ruimte door de mobiliteit en de smalle lichtbundels. Als publiek wordt je gedwongen je tot deze stuwende beweging te verhouden. 

Meer van Leoni