Alaa is in Het Huis photo credits Alaa Minawi
12 april t/m 12 mei 2021
Residency Power structures

Researching and re-thinking power structures

In deze tweede Residentie van Alaa Minawi bij Het Huis staat zijn onderzoek naar heersende machtstructuren en mogelijke alternatieven centraal. Denk hierbij aan o.a. intermenselijke, interculture, maatschappelijke, sociale en institutionele machtstructuren. Zij hebben invloed op Alaa als maker en performer maar ook op het publiek, de 'ontvanger' en ook op de relatie tussen hem en het publiek en tussen hem en 'de kunstsector'. Het is een genuanceerde zoektocht waarbij o.a. het perspectief, dat je (on)bewust inneemt of wat je (on)bewust voor je tegenover belichaamt ontleed worden. Vanuit dit artistieke vertrekpunt is de Residentie tweeledig: Alaa benut een deel van zijn Residentietijd om samen met Het Huis Utrecht en Dancing on the Egde een aanvraag voor het 2-jarige Nieuwe Makers traject van het Fonds Podium Kunsten (FPK) te redigeren.

Voor deze aanvraag is ook boven genoemd onderzoek het overkoepelende thema. Alaa benut deze tijd ook om een stichting op te zetten vanuit die hij de komende jaren zjin artistieke projecten wil organiseren. Verschillende teamleden van Het Huis en Dancing on the Edge fungeren in deze trajecten als adviseurs en klankbord voor artistieke, zakelijke, productionele en communictatie vraagstukken. Zo ver over dit deel van de Residentie.

Het tweede deel is onlosmakelijk verbonden met het eerste. Hier ligt de focus op de reflectie en het onderzoek over de artistieke invulling van de aanvraag. Alaa is nu aan het onderzoeken welke inhoudeljke vormen hij wil ontwikkelen en welke mensen hij (nauw) wil betrekken bij deze artstieke reis. Tijdens zijn Residentie begint hij bepaalde projectvormen te onderzoeken en gaat hij verkennende gesprekken aan met kunstenaars, denkers en organsaties. 

Alaa leeft en werkt tussen Nederland en Libanon. Voor hem zijn deze twee werelden onlosmakelijk met elkaar verbonden; zij weerspiegelen zich ook in zijn artistieke reflectie op de wereld. De verbondenheid met deze totaal verschillende werelden is ook intrinsiek onderdeel van dit project. Alaa wil deze tijd ook benutten om een internationale community op te bouwen rondom zijn makerschap en te onderzoeken met wie hij co-creatie trajecten kan opbouwen.

Hier kun je meer lezen over Alaa's eerste Residentie en zijn artistieke onderzoeks cyclus 2048 - hier stond het thema 'belonging' centraal. 

My life as an artist has always been like a breathing mechanism. it expands to learn and acquire various disciplines then focuses into an element where everything that has been acquired will become a source of inspiration.

Alaa Minawi

More about Alaa

Go to Alaa's site