As long as we are playing
Programmabeeld As long as we are playing
©Kurt van der Elst
©Kurt van der Elst
©Kurt van der Elst
©Kurt van der Elst
Te zien op
Theaterzaal
Festival Voorstelling

As long as we are playing

TICKETSALE FOR THIS PERFORMANCE STARTS JULY 30th

Onderdeel van het TWEETAKT FESTIVAL

Language no problem performance | 8+
English text below

Geeft spelen ons de ultieme vrijheid, of legt het eerder spelregels op?

Spel als een onuitputtelijke bron van impulsen. Spel waarin regels zich manifesteren in de handen van de mensen die ze hanteren, volgen, veranderen, bijsturen, manipuleren, negeren... Spel als de plaats van plezier en harmonie, maar ook van conflict en macht. Spel als spiegel van onze mogelijkheden, van onze natuur, van ons samenleven.

In dansvoorstellingen van kabinet k draait alles altijd om spelen. In As long as we are playing krijgt het spelen zelfs de hoofdrol! Een familievoorstelling in de vorm van een speeltuin, waarin de aanstekelijkheid van het spel het vertrekpunt vormt voor elke beweging en interpretatie.

Spelen is in het leven even belangrijk als ademen of als eten. Zonder spelen is er geen leven.” - Joke Lauryns, choreografe kabinet k

Over de makers

kabinet k
is het gezelschap van de Vlaamse choreografen Joke Lauryns en Kwint Manshoven. Ze werken in hun dansvoorstellingen met zowel professionele dansers als kinderen en ze dansen vaak zelf ook mee. Ze leren de dansers geen pasjes en trucjes aan, maar werken vanuit de bewegingen van de dansers zelf. Want jonge kinderen, grotere kinderen, jonge volwassenen of oudere volwassenen: ze hebben allemaal een eigen manier van bewegen. Dat de cast ook uit kinderen bestaat, maakt hun dans toegankelijk voor jong en oud. Lees meer over hoe Joke en Kwint samen werken.

Thomas Smetryns componeert experimentele muziek. Hij gaat graag op zoek naar muziek uit het verleden of uit verschillende werelden. Deze vertaalt hij vervolgens naar een hedendaagse context of zet ze naast elkaar. Sinds 2008 is hij verbonden aan LOD muziektheater. 

hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het centrum van Antwerpen en het grootste jeugdtheater in de Benelux. hetpaleis maakt, presenteert en organiseert theater- en dansproducties, muziekperformances, kunst-educatieve workshops en andere activiteiten, en wil dat alles toegankelijk maken voor een breed en superdivers publiek.

Dit programma is onderdeel van Tweetakts international programme for professionalsTijdens dit weekend voor professionals presenteert Tweetakt grensverleggende voorstellingen voor alle leeftijden aan internationale programmeurs.

Over Tweetakt Festival 2021

Van 26 augustus tot 19 september in Utrecht.
Het hele programma vindt je hier

ENG
As long as we are playing
kabinet k / LOD muziektheater / hetpaleis

Does playing offer the ultimate freedom, or does it merely impose rules of play?

Playing as an inexhaustible source of impulses. Playing by rules in the hands of people who use them, follow them, change them, bend them, manipulate and ignore them… Playing as a place for joy and harmony, but also of conflict and power. Playing as a mirror of our options, our nature, our society.

In dance shows created by kabinet k, everything is about playing. In As long as we are playing, playing even takes a starring role! It’s as if this family show were a playground, where the infectious nature of playing forms the starting point for every move and every interpretation.

Review
Playing is just as important in life as breathing or eating. Without play, there is no life.” – Joke Lauryns

About the makers

kabinet k is the company founded by Flemish choreographers Joke Lauryns and Kwint Manshoven. In their dance shows they work with professional dancers alongside children, and often, they dance themselves. Instead of teaching their dancers steps and tricks, they depart from the dancers’ own movements. Because, young children, older children, young adults or older adults; they all have their own way of moving. Having children in the cast makes their shows accessible to audiences of all ages. kabinet k came to Tweetakt before, e.g. with Horses (2017), Unfold (2015), Rauw (2014) and I see you (2012). Read more about how Joke and Kwint work.

Thomas Smetryns is a composer of experimental music. He likes to go in search of music from the past or from different worlds, and translates it to a contemporary context or places different kinds of music alongside each other. He has been affiliated with LOD muziektheater since 2008.

hetpaleis is a performing arts house for children, young people and artists based in Antwerp city centre. It is the biggest TYA company in the Benelux countries. hetpaleis creates, presents and organises theatre and dance productions, music performances, arts education workshops and other activities and intends to make these accessible to wide and super diverse audiences.

This program is part of Tweetakts international program for professionals. During this weekend for professionals, Tweetakt presents groundbreaking performances for all ages to international programmers.

About Tweetakt Festival
From Augustus 26 till September 26 in Utrecht.
Discover the complete program here.

Choreografie
Joke Laureyns & Kwint Manshoven
Compositie
Thomas Smetryns  
Met
Marieke Berendsen, Nona De Neve, Ilena Deboeverie, Marie-Lou Liberale, Kwint Manshoven, Juliette Spildooren, Louise Tanoto, Lili van den Bruel en Aya Vanvinckenroye
Scenografie
Amy Franceschini & Dirk de Hooghe
Kostuums
Sofie Durnez & Andrea Kraenzlin
Geluid
Lorin Duquesne
Licht
Dirk de Hooghe
Dramaturgie
Mieke Versyp
Fotografie
Kurt van der Elst
Productieleiding
Famke Dhont 
Productie
kabinet k, LOD muziektheater en hetpaleis
Met de steun van
de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent en de TAX Shelter maatregel van de Belgische federale overheid

Tax shelter partner
Flanders Taks Shelter
Met dank aan
Les Ballets C de la B