Te gast: Theater Trip | WAT THE F*CK IS GELUK

Te gast: Theater Trip | WAT THE F*CK IS GELUK

Een familie waarin iedereen langs elkaar heen leeft, alsof hun levens zich op andere toonhoogtes afspelen. Of eigenlijk als zelfs totaal verschillende muziekstijlen. Stel je voor dat jij je uit in emotionele ballads, maar je moeder het liever houdt bij vrolijke dansmuziek en je vader niet verder komt dan een paar gitaardeuntjes. Hoe praat je dan met elkaar over je emoties? Zeker als die van jou nogal depri zijn…

Waarom waarom
Wat heb je eraan
Wat is de zin van het nut
Wat heb je aan bestaan

In ‘Wat de f*ck is geluk’ van Eigen Werk Theaterteam verbergt dochter Piep haar somberheid voor haar ouders, omdat die geen idee hebben hoe ze ermee om moeten gaan. Elk gezinslid zoekt naar de woorden en het ritme om zich te uiten. Ze zijn in een scala aan muziekstijlen naar elkaar op zoek, én vinden elkaar uiteindelijk. Maar daar is een heel concert voor nodig…

Het maakproces van Wat de f*ck is geluk besloeg ruim twee jaar, en van begin af aan is nauw samengewerkt met drie jongeren die met depressie kampen: Sophie, Mees en Moos. De voorstelling is gebaseerd op verhalen, teksten en liedjes die zij schreven. Ook ervaringsdeskundigen en professionals van o.a. het Depressie Expertise Centrum Jeugd (GGZ Oost Brabant) en de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC-Sophia waren betrokken.

In een tijd waarin veel jongeren en kampen met somberheid is deze oprechte en realistische voorstelling een verademing!
Deze muzikale show wordt gevolgd door een nagesprek met de makers en het publiek, onder leiding van studenten. Hier kun jij de acteurs bevragen of eigen ervaringen delen.