playField. - Foto: Michiel Devijver
1 januari 2020 t/m 31 december 2021

playField.

In de voorstellingen van collectief playField. is de toeschouwer een mede-performer: zonder de actieve deelname van het aanwezige publiek zou de voorstelling niet bestaan. Tim De Paepe, Marthe Schneider en Lana Schneider stonden voor het eerst in Het Huis met hun voorstelling #2 BIAS, waarin het publiek door middel van vragen in groepen werd opgedeeld, zoals dat dagelijks door algoritmes op internet gebeurt. Het collectief blinkt uit in het zichtbaar maken van onzichtbare processen, veelal door het publiek er onderdeel van uit te laten maken door slimme interactieve vormen. Deze bijzondere manier van werken leidde ons ertoe om vanaf 2020 een Subsidie Nieuwe Makers-traject met het collectief aan te gaan.

'Het Huis schept een werkomgeving waarin we ons ten volle kunnen toeleggen op onderzoek, met nadruk op experiment.'

- playField.
Projecten in Het Huis

Speel video
I REMEMBER

Co-productie: première 2021

Hoe maak je het publiek onderdeel van een collectief proces van herinnering? Voor hun onderzoek naar de werking van herinneringen voor hun voorstelling I Remember vroegen de leden van het collectief zich af: hoe kunnen we de wisselwerking tussen hoe we naar het heden en het verleden kijken tot inzet maken van een interactieve voorstelling? En hoe betrek je het publiek daarbij? In het onderzoek stuitten ze op het begrip interbodily resonance: de manier waarop een grote groep mensen verbintenis met elkaar voelt door dezelfde handeling tegelijkertijd uitvoert (zoals bij een ritueel, of juichen bij een voetbalwedstrijd).

In I Remember puzzelen mensen van verschillende generaties en met verschillende achtergronden hun herinneringen bij elkaar. Langzaam maar zeker vormen persoonlijke gefragmenteerde momenten een web van verhalen waar niemand aan ontkomt. Wat blijft er nog over van de lineaire geschiedenis wanneer duidelijk wordt dat er niet één zienswijze is? Dan kunnen we enkel proberen om alle individuele perspectieven samen te voegen tot één collectief wereldbeeld. I Remember is een interactieve puzzel die plaatsvindt in zowel de fysieke én mentale ruimte.

Zowel digitaal via de website als live tijdens de voorstelling worden herinneringen verzameld. Zo ontstaat een voortdurend evoluerende dataset aan herinneringen die de bouwstenen zijn van een gezamenlijk en groeiend verhaal, een collectief geheugen.

 

'Er wordt voornamelijk geluisterd, kritisch gereflecteerd en ondersteund. Een cruciale voorwaarde om als jonge maker overzicht te kunnen houden en keuzes te kunnen maken.'

- playField.
ONDERZOEK NAAR OPEN-SOURCE ORGANISATIE

Residentie: 29 januari t/m 11 februari 2018

In hun eerste residentie bij Het Huis richtte playField. zich op de organisatie van hun collectief. Vanwege de crossover tussen kunst, technologie en wetenschap die zo kenmerkend is voor het gezelschap gingen ze op zoek naar een manier om de ontdekkingen die in hun praktijk worden gedaan ook met andere makers te kunnen delen, in een soort open-source format. Hoe kan die kennis het beste gedeeld worden? Daarnaast bedacht het collectief in deze periode hun vaste werkwijze, waarin ze op basis van thema’s ‘cellen’ bedenken waarbinnen verschillende projecten en samenwerkingsverbanden worden geclusterd.

'De warme verwelkoming en het enthousiasme waarmee de medewerkers van Het Huis er in slagen om van deze organisatie een echt thuis te maken zorgt voor een veilige en open werkomgeving.'

- playField.

Meer weten over playField?

Lees alles over het werk van kunstcollectief playField, speeldata en het laatste nieuws. 

Bezoek website

playfield. zoekt herinneringen

Deel een herinnering met playField. en word medemaker van hun project I REMEMBER!

Deel hier

Recensie I Remember

"(...)een boeiend onderwerp uitgewerkt in een sterke performance met slimme vormgeving.” – De Theaterkrant