Ways to listen to a river - Nahuel Cano
Nahuel Cano © Anna van Kooij

Ways to listen to a river - Nahuel Cano

In deze onderzoekspresentatie van resident Nahuel Cano creëert hij samen met 5 musici een experimentele, muzikale installatie met live-video projecties. Nahuel nodigt je uit om te luisteren naar de stemmen van rivieren. Wat zijn de verhalen en geschiedenissen die een rivier met zich meedraagt? Wat kunnen we van hen leren? Hoe gaan we als mensheid om met de aarde en de natuur als bron voor leven?

Rivieren zijn bijzonder complexe en dynamische systemen. In oneindige interacties vormen ze en worden ze gevormd door het land waar ze doorheen stromen, en worden ze verder gevormd door menselijke visies, angsten en behoeften. Rivieren zijn ook ongelooflijk krachtige metaforen, spirituele krachten, waardevolle economische middelen en getuigen en dragers van geschiedenis. Wat opent zich door aandacht te besteden aan de transformaties en sporen die aanwezig zijn in geluidslandschappen?

In zijn langlopende onderzoek onderzocht Nahuel eerder de Limay rivier. Zijn huidige onderzoek gaat over de Argentijnse Salado rivier. In zijn vervolgonderzoek neemt hij de Utrechtse Vecht als uitgangspunt. 

Maker
Nahuel Cano
video artist:
Juan Fernandez Gebauer
Music
Ensemble 62