Kunstenaarsduo MOHA - Alice Pons (l) en Olivia Reschofsky (r) © Christie Bitar
2 t/m 27 februari 2022
zorg reflectie sociale installaties

Reflectie op het project Who Cares?

Dit is de derde residentie bij ons van het kunstenaarsduo Alice Pons en Olivia Reschofsky, samen vormen zijn het collectief MOHA. MOHA maakt artistiek werk in de vorm van performances en sociale installaties en verbindt kunsten, de maatschappij en andere disciplines met elkaar. Voorbeelden hiervan ontdek je in hun portfolio (lees verder om te downloaden). In deze residentie reflecteert MOHA op de reeds gezette stappen en het verzamelde materiaal, en daarmee het complete project WHO CARES. Een artistiek project dat onderzoek doet naar de plaats die 'zorg' inneemt in onze samenleving.

Who Cares

Voor Who Cares heeft MOHA een eigen online omgeving gecreëerd. Hier kun je de verschillende lagen van het project ontdekken die ook de artistieke werk- en denkwijze van MOHA mooi weergeven. Onderzoek, veldwerk, een ontmoetingsplek en het 'kantoor' -een plek in de publieke ruimte waar gesprekken met de meest uiteenlopende mensen kunnen ontstaan- over 'zorg'. 

Het veldwerk voert MOHA uit in de vorm van stages bij verschillende bedrijven en organisaties die een zorg-functie binnen de samenleving hebben (o.a. wijkverpleging in Berlijn, sociale werkers in Rotterdam, boeren in Enschede, schoonmakers bij de gemeente Amsterdam).  Voor hun stages verblijven Alice en Olivia gedurende minimaal negen weken op iedere locatie om een genuanceerd portret van deze plekken te kunnen creëren door de lens van care. Uit ieder portret maakt MOHA dan een performance, een performatief veldwerk en een publicatie. over MOHA

MOHA betekend mos in het Hongaars en deze naam is een mooie metafoor voor de artistieke werkwijze van Alice en Olivia. De naamkeuze weerspiegelt hun wens om de eigenheid van mos in hun artistieke praktijk te belichamen. Mos kan op de meest onverwachte plekken en de meest onvoorspelbare omstandigheden gedijen - ook besteden mensen doorgaans geen aandacht aan mos, het is er gewoon, soms onder je voeten maar nooit is het dominant aanwezig; het vormt een soort onzichtbare laag, een  onzichtbare hou-vast. Sinds MOHA voor het eerst in Het Huis was, onderzoeken zij 'zorg‘. Dit onderzoek is nog steeds gaande en ontwikkelt zich organisch verder - het draagt de naam Who Cares. 

In 2020 is MOHA met Who Cares genomineerd voor de DNA NEXT! Award.