SPRING PERFORMING ARTS FESTIVAL
Te zien op
Het Huis Utrecht, Studio 1

SPRING PERFORMING ARTS FESTIVAL

Playful Robots is een interactieve installatie waarbij deelnemers met een robot kunnen dansen. Twee Pepper-robots zijn geprogrammeerd met dansimprovisatie. Als bezoeker kun je drie games met de robot spelen. Er is geen ervaring vereist, alleen de bereidheid en nieuwsgierigheid om te ontdekken hoe we met en naast machines kunnen bewegen.

Playful Robots is onderdeel van het grotere project Acting like a Robot, waarin we onderzoeken hoe robotica en theater elkaar kunnen inspireren. Deze interactieve installatie komt dan voort uit onze interesse en nieuwsgierigheid naar mens-robotrelaties, en hoe deze anders kunnen worden ontworpen en opgevat. Ontdek samen met ons meer belichaamde en speelse manieren om met machines om te gaan!

Info
Je kunt je aanmelden via dit formulier: https://calendly.com/actinglikearobot/improvising-robots?month=2022-05
Data: 18-20 mei, tussen 10.00-17.00 uur (tijdslots van 30 minuten)
Deelname is gratis, aanmelden verplicht

Take part in one-on-one sessions with robot Pepper 
 
Playful Robots is an interactive installation where participants can interact with robots through movement. Inspired by rule-based dance improvisation, this installation offers the visitor the opportunity to engage in three games with two Pepper robots. No previous experience is required, just the willingness and curiosity to explore how we can move with and alongside machines. Playful robots is part of the larger project Acting like a Robot, where we investigate how robotics and theatre can inspire each other. This interactive installation arises then from our interest and curiosity about human-robot relations, and about how they could be designed and conceived differently. Join us in discovering more embodied and playful ways of relating to machines!

Info
You can apply via this form: https://calendly.com/actinglikearobot/improvising-robots?month=2022-05
Date: 18-20 May from 10.00-17.00 (slots of 30 minutes each)
Participation is free, registration required

Acting Like a robot (project funded by NWO - Performing Robots |
About (uu.nl), Theatre Studies Universiteit Utrecht, Social AI Lab Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Ulrike Quade Company, Hendrik von Kentzins