SPRING ACADEMY 2022

SPRING ACADEMY 2022

Scroll down for English. Michikazu Matsune (JP) en Lina Majdalanie (LB) hebben allebei een uitvoeringspraktijk die uitgaat van persoonlijke verhalen en de vertelling opbouwt op de scherpe grens tussen realiteit en fictie. Ze zullen hun fascinaties, strategieën en artistieke gereedschapskist delen met een geselecteerde groep deelnemers. Een kans om je artistieke portfolio van vaardigheden, artistieke talen en diepgaande reflecties uit te breiden. Breng een gezonde dosis nieuwsgierigheid en jezelf mee, inclusief de verhalen die jou (niet) definiëren.

Over de artiesten:

Michikazu Matsune is een performance-maker die werken ontwikkelt in zijn kenmerkende stijl die documentaire en conceptualistische praktijken omvat. Hij gebruikt verschillende benaderingen die variëren van toneelvoorstellingen, interventies in de openbare ruimte tot het maken van tekstschilderijen. Zijn persoonlijke methode, die tegelijk speels en kritisch is, onderzoekt de spanning rond onze culturele toeschrijvingen en sociale identificaties. Matsune komt oorspronkelijk uit de badplaats Kobe en is sinds de jaren negentig gevestigd in Wenen.

Het onderwerp "naam" is essentieel geweest voor sommige werken van Matsune, zoals Mitsouko & Mitsuko, gebaseerd op verhalen van twee Japanse vrouwen met bijna dezelfde naam, en Dans, als je mijn land wilt binnenkomen! met een bizar maar waargebeurd verhaal van een danser die werd gedwongen te dansen als onderdeel van een paspoortcontrole op een luchthaven vanwege vermoedens vanwege zijn islamitische voornaam. In All Together (dat dit jaar op het Lentefestival te zien zal zijn) praten drie performers langs een lijst met namen van mensen die niet naar deze daadwerkelijke voorstelling kunnen komen kijken.

www.michikazumatsune.info

Lina Majdalanie is een Lebanese performer, director en playwright, gevestigd in Berlin. 

Onder haar werken: Second Look (series of video, 2020), Sunny Sunday (2020), Borborygmus (2019), Do I Know you? (2017), 33 rpm and a few seconds (2012), Photo-Romance (2009), Appendice (2007), I Had a Dream, Mom (video, 2006), Biokhraphia (2002), en anderen.

Ze heeft gecureert aan: Relatively Universal (HAU-Berlin, 2017), Beyond Beirut at (Mousonturm-Frankfurt, 2016), Vues (Kunsthalle-Mulhouse, 2015) en Motion-Less (Tanzquartier-Vienna, 2009).

Ze heeft lesgegeven aan het HEAD (Geneva, 2008-2013), DasArts (Amsterdam, 2012), Goethe University (Frankfurt, 2016 and 2021), Bard College (Berlin 2019) en HFG-Karlsruhe (Karlsruhe, 2021).

Michikazu Matsune (JP) and Lina Majdalanie (LB) both have a performance practice that starts from personal stories, building its narration on the sharp edge between reality and fiction. They will share their fascinations, strategies and artistic toolbox with a selected group of participants. An opportunity to extend your artistic portfolio of skills, artistic languages and in depth reflections. Bring a healthy dose of curiosity and yourself, including the stories that (fail to) define you.

About the artists:

Michikazu Matsune is a performance-maker who develops works in his signature style that incorporates documentarist and conceptualist practices. He utilizes diverse approaches which range from stage-performances, interventions in public spaces, to creating text-paintings. His personal method, characterized both playful and critical at the same time, examines the tension around our cultural ascriptions and social identifications. Matsune is originally from the seaside town of Kobe and has been based in Vienna since the 1990s.

The topic of “name” has been essential to some of Matsune’s works, such as Mitsouko & Mitsuko based on stories of two Japanese women with almost the same name, and Dance, if you want to enter my country! featuring a bizarre yet true story of a dancer who was forced to dance as part of a passport control in an airport because of suspicions caused by his Muslim first name. In All Together (which will be presented at this year’s Spring Festival), three performers talk through a list of names of people who cannot come and see this actual performance.

www.michikazumatsune.info

Lina Majdalanie is a Lebanese performer, director and playwright, based in Berlin. 

Among her works: Second Look (series of video, 2020), Sunny Sunday (2020), Borborygmus (2019), Do I Know you? (2017), 33 rpm and a few seconds (2012), Photo-Romance (2009), Appendice (2007), I Had a Dream, Mom (video, 2006), Biokhraphia (2002), and others.

She curated: Relatively Universal (HAU-Berlin, 2017), Beyond Beirut at (Mousonturm-Frankfurt, 2016), Vues (Kunsthalle-Mulhouse, 2015) and Motion-Less (Tanzquartier-Vienna, 2009).

She taught at HEAD (Geneva, 2008-2013), DasArts (Amsterdam, 2012), Goethe University (Frankfurt, 2016 and 2021), Bard College (Berlin 2019) and HFG-Karlsruhe (Karlsruhe, 2021).