Fremdkörper - Boogaerdt/VanderSchoot
Fotografie: ®Annaleen Louwes
Fotografie: Daphne Channahorn
Fotografie: ®Annaleen Louwes
Fotografie: ®Annaleen Louwes

Fremdkörper - Boogaerdt/VanderSchoot

LANGUAGE NO PROBLEM PERFORMANCE | ENG VERSION BELOW
Deze voorstelling is toegangelijk met een coronatoegangsbewijs. Lees hier hoe dat werkt. // This performance is accessible with a COVID Certificate. Read more about this.

★★★★☆ Fremdkörper is een raadselachtig en onaards mooi ‘slaapritueel’ dat bij vlagen diep ontroert | De makers doen een voorzet met deze ‘dynamische installatie’, maar de deelnemer, met zijn of haar eigen gevoelens, angsten, associaties en overtuigingen, maakt het kunstwerk af.
- Herien Wensink, de Volkskrant

Met Fremdkörper wordt je uitgenodigd stil te staan, je blik naar binnen te keren en het onbewuste ruimte te geven. Je begeeft je in de gelaagde dimensie van 'de slaap'. 
Slapen is een ongrijpbare bezigheid waarbij realiteit en ratio worden losgelaten. Kunnen we de associatieve beeldenstroom die ‘s nachts in ons onderbewustzijn op gang komt, zien als een bron van wijsheid? Volgens BVDS zou het wel eens de sleutel kunnen zijn tot de volgende stap in het transformatieproces van de mens en haar plek op deze aarde. Sneakpreview: bekijk de trailer.

Fremdkörper is een overgangsritueel van een oude patriarchale samenleving, waarin we het contact met ons lijf en onze omgeving zijn kwijtgeraakt, naar een mogelijke nieuwe bestaansvorm. In Fremdkörper nodigt het duo de bezoeker uit in een slaapzaal voor een ceremonie die is geïnspireerd op rituele slaaptempels van oud-Griekse geleerden. De verkenningstocht van de bezoeker gaat vooral naar binnen, naar een gedroomde werkelijkheid.

"Als ze samen een duet zingen, wordt het al helemaal onaards mooi: zij krachtig en helder, hij schor en broos – zij een klok, hij een kaars. (Louter lof voor het hypnotiserende geluidsontwerp.) Zo spoort Boogaerdt/VanderSchoot het publiek aan om na te denken over heden en toekomst, holisme versus antropocentrisme en patriarchale versus matriarchale samenlevingsvormen." Herien Wensink, de Volkskrant

The Grey Space
Met de grey space stelt BVDS een nieuw genre voor. Al langere tijd bevindt het werk van BVDS zich op het snijvlak tussen de white cube (musea) en de black box (theater) en nodigt daarmee uit tot een ervaring die het midden houdt tussen een theater- en museumbezoek. Door te spelen met de regels en conventies van beide plekken, bevraagt BVDS de functie van deze openbare gebouwen en de rol die kunst kan innemen in onze samenkomst op deze plekken. Ook Fremdkörper speelt zich af in de grey space.

Over de makers
BVDS (Boogaerdt/VanderSchoot) creëert expressieve, fysieke, gedurfde en zeer visuele theatrale installaties die draaien om de strijd en uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd in de door media aangedreven wereld van vandaag. Vanuit de anarchistische traditie van de Nederlandse mime bouwden zij aan een werkpraktijk waarbinnen ze meerdere kunstdisciplines combineren. Zij nemen daarin alle aannames van de theaterruimte onder de loep, maar koesteren de real-life samenkomst. Onze gezamenlijke aandacht en zintuiglijke waarneming beschouwen zij als de meest essentiële en politieke krachten van mensen. Juist nu in het noodzakelijke veranderproces op weg naar een leefbare wereld. 

Het Huis Utrecht x Theater Kikker
Het Huis Utrecht en Theater Kikker slaan de handen ineen. Waarom? Omdat we graag samenwerken en 1+1 méér is dan twee. Een mooie match en samenwerking die past bij onze gezamenlijke missie om een plek of juist een podium te zijn voor talent, experiment en onderzoek. Meerwaarde: meer ruimte voor performatieve installaties voor een breed publiek.

ENG
★★★★☆ Fremdkörper is an enigmatic and unearthly beautiful 'sleep ritual' that at times deeply moves | The makers make a first move with this 'dynamic installation', but the participant, with his or her own feelings, fears, associations and convictions, completes the work of art. - Herien Wensink, de Volkskrant

With Fremdkörper the makers duo Suzan Boogaerd and Bianca van der Schoot (Boogaerd/Vanderschoot or BVDS) invite you to stand still, to turn your gaze inward and give space to the unconscious. You move into the multi-layered dimension of 'sleep'. Sleeping is an elusive activity in which reality and reason are let go. Can we see the associative stream of images that starts in our subconscious at night as a source of wisdom? According to BVDS, it could be the key to the next step in the transformation process of mankind and her place on this earth. Sneak preview: watch the trailer.

Fremdkörper is a rite of passage from an old patriarchal society, in which we have lost contact with our body and our environment, to a possible new form of existence. In Fremdkörper, BVDS invites the visitor to a dormitory for a ceremony inspired by ritual temples of ancient Greek scholars. The visitor's exploration is mainly inwards, towards a dreamed reality.

"When the performers sing a duet together, it becomes completely unearthly beautiful: she powerful and clear, he hoarse and brittle – she a clock, he a candle. (Pure praise for the hypnotic sound design). This is how Boogaerdt/Vanderschoot encourages the public to think about present and future, holism versus anthropocentrism and patriarchal versus matriarchal societies." Herien Wensink, de Volkskrant

Concept & regie
Suzan Boogaerdt & Bianca van der Schoot
Vormgeving
Lotte Goos
Geluidsontwerp
Remco de Jong & Florentijn Boddendijk
Lichtontwerp
Theun Mosk
Performance
Klara Alexova, Niels Kuiters & Dennis Tiecken
Kostuums & poppen
Karin van der Leeuw, Erik Bosman & Sara Hakkenberg
Rekwisieten
Tamar Stalenhoef
Uitvoerend producent
Siemen van der Werf | Ruimtetijd
Producent
Lene Grooten & Marc Meijer