TE GAST IN HET HUIS

TE GAST IN HET HUIS

About Time - De Tijd in hoogsteigen persoon
Wat als de Tijd in hoogsteigen persoon zou langskomen en tegen ons kon praten? Wat zou ze tegen ons willen zeggen, en hoe dan? Zou zij een nieuw perspectief kunnen bieden op de manier waarop wij tijd ervaren?

About Time is een nieuw theatraal concert van 45 minuten van modern muziek ensemble But What About. Het concert wordt verstoord door een indrukwekkende verschijning: een personificatie van de Tijd, gespeeld door performer Sofie Kramer. Ze slaagt erin om in steeds grotere mate de muziek te beïnvloeden, terwijl zij het publiek voorziet van theorieën en verhalen over het fenomeen tijd.

About Time is een ontregelende, maar ook bevrijdende voorstelling met een duidelijke boodschap. Het publiek verlaat na afloop het concert, gesterkt met de gedachte dat er geen grotere “tijdsautoriteit” is waar ze iets aan verplicht zijn: jouw tijd is van jezelf, je mag die ervaren zoals je zelf wilt.

Muziek is het plaatsen van geluiden in de tijd, en daarmee het perfecte uitgangspunt voor de voorstelling. De musici, als het ware dienaars van de tijd, bespelen en manipuleren letterlijk de tijdsbeleving van het publiek.

Alle muziekstukken belichten vlijmscherp een ander aspect van het fenomeen tijd. Omdat sub-onderwerpen als ‘geschiedenis’ en ‘toekomst’ onontkoombaar zijn, is ervoor gekozen om met zowel bestaande werken van componisten uit verschillende generaties aan de slag te gaan, als met een nieuwe compositie. Daarnaast is er ruimte voor improvisatie en ad hoc-compositie: in samenspraak met het ontstaan van het theatrale gedeelte zal de muziek meebewegen.

Op wetenschappelijk gebied wordt BWA bijgestaan door filosoof en pedagoog Werner van Rossum. Met bijvoorbeeld Aristoteles, Ricoeur en Foucault bij de hand adviseert hij het ensemble met het doel de afstand tussen het abstracte, wetenschappelijke concept van tijd en de menselijke ervaring ervan te overbruggen.

Concept:
But What About
Productie:
But What About
Regie:
Ludy Golstein
Tekst:
Ludy Golstein, Sofie Kramer
Kostuums:
Daphne Karstens (assistent Rachele Steffè)
Performer:
Sofie Kramer
Musici:
But What About (Julian Sarmiento, Vincent Martig, Wilco Oomkes)
Compositie:
Luke Deane, Ragnar Arní Olafsson