Landgoed Zonneheuvel

Voor professionals van binnen ├ęn buiten de culturele sector die zich stevig willen verdiepen in het vak van zakelijk manager in de culturele sector.┬á

De zakelijk leiders van nu hebben verschillende beroepsmatige achtergronden. Toch kozen ze allemaal voor dezelfde rol, met bijbehorende verantwoordelijkheden, in een prachtige, maar ook grillige en vaak bedreigde sector. Veel van hen zijn op zoek naar verdieping en versterking van hun vak. Om te voorzien in de behoefte die vanuit onderzoek in zowel de culturele sector als bij bedrijven manifest werd, is de Maarten Maartens leergang zakelijk leider in de culturele sector ontwikkelt.

De Maarten Maartens leergang

Doel
De kwaliteiten en vaardigheden van zakelijk leiders in de culturele sector versterken en verdiepen. De leergang biedt door zijn brede en diverse inbreng aan expertise kansen om de culturele sector duurzaam – en op gelijkwaardige voet – te verbinden met organisaties en ondernemers die dezelfde waarden delen: creativiteit, verbeeldingskracht, ondernemerschap, verbinding, ontmoeting, nieuwsgierigheid.

Perspectief
Met deze leergang kan een start gemaakt worden met het duurzaam versterken van een nieuwe generatie stevige zakelijk leiders. De kunsten hebben deze professionals nodig om in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen in de maatschappij. Daartoe zijn veranderingen nodig in ondernemerschap, strategieontwikkeling, publieksbenadering en nieuwe vormen van partnerschappen. Door te investeren in de mensen die het mogelijk maken, kunnen de kunsten ons in de toekomst dagelijks blijven verrassen met nieuwe ideeën.

Doelgroep
Professionals van binnen én buiten de culturele sector die zich stevig willen verdiepen in het vak van zakelijk manager in de culturele sector. Ze hebben ongeveer 5-7 jaar werkervaring, waarvan de laatste jaren met significante verantwoordelijkheid binnen organisaties of projecten.

Waarin onderscheidt de Maarten Maartens leergang zich?
Bestaande initiatieven richten zich veelal op (persoonlijk) leiderschap en/of ondersteuning van de dagelijkse werkpraktijk. Het belangrijkste verschil is dat de Maarten Maartens leergang echt gaat over opleiden. Deze leergang wil zakelijke talenten klaarstomen en laten doorstromen naar de top. Een dergelijk opleiding is uniek in Nederland

De leergang onderscheidt zich op de volgende elementen:
•Verdieping van zakelijk leiden en ondernemerschap, minder gericht op algemeen leiderschap
•Ontwerp door de sector en opleidingsexpert(s) samen
•Smaller en dus specifieker profiel dan ‘leiderschapsopleidingen’ in de culturele sector
•SBI als stevige partner met groot netwerk in het bedrijfsleven.
•Lange looptijd, continuïteit van leren
•Incorporatie van leerstof door actief experimenteren en in de praktijk brengen
•Leren van en met andere domeinen
•Instapniveau ‘post-emerging’

Ontstaan

In reactie op het Anne Faber stipendium heeft de Stichting Maarten Maartens ons in 2020 benaderd met de vraag of er behoefte is een leertraject op te zetten ter ondersteuning van het professionaliseren van zakelijk talent binnen de kunsten.
Hier is een voorlopige probleemstelling uit voort gekomen die onderzocht en uitgewerkt is richting een businesscase met partners (Stichting Maarten Maartens, Nederlands Film Festival, Centraal Museum Utrecht, Stichting SBI, Het Huis Utrecht en Het Makersfonds).
Om de wenselijkheid, de levensvatbaarheid en de haalbaarheid van een nieuw te starten leergang te achterhalen is een onderzoek gestart dat eind 2021 leidde tot de vaststelling dat de leergang meer dan ooit voorziet in een behoefte. Begin 2022 startte de eerste editie van de Leergang.

De leergang draagt de naam van de schrijver Maarten Maartens die in het begin van de 20ste eeuw internationaal naam maakte met zijn geëngageerde werk en onder meer bevriend was met James Berrie (bekend van Peter Pan) en George Bernhard Shaw. Hij woonde tot zijn dood in 1915 op het Landgoed Zonheuvel in Doorn. Via de zakelijke activiteiten van Stichting SBI/ Campus landgoed Zonheuvel leeft zijn gedachtegoed voort en vormt het de basis onder de Leergang. De leergang vindt daarom plaats in zijn authentieke landhuis op het landgoed dat onderdeel uitmaakt van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

 

Board of inspiration

De Maarten Maartens leergang werkt met een board of inspiration bestaande uit vertegenwoordigers van de volgende bedrijven gevestigd op Landgoed Zonheuvel :

Ifmec (International Facility Management Expertise Centre)
SBI Formaat (marktleider op het gebied van training en advies voor ondernemingraden)
NCD (de Nederlandse vereniging voor commissarissen en directeuren)
People Plus organisatieadviesbureau

Dit programma wordt door Het Huis Utrecht aangeboden in samenwerking met Het Makersfonds en Stichting SBI/ Campus landgoed Zonheuvel.