Makersfonds

Een fonds dat jonge makers ondersteunt in hun ontwikkeling, zowel zakelijk als artistiek.

Het Makersfonds is een onafhankelijk fonds, gestart door Het Huis Utrecht in 2018, dat in de regio Utrecht nieuwe makers ondersteunt in hun artistieke en zakelijke ontwikkeling. 
Het fonds kent nu drie regelingen: het Anne Faber Stipendium voor zakelijk leiders in cultuur en het Makerskapitaal voor talentvolle makers. In de zomer van 2020 is hier voor makers de tijdelijke coronaproof-regeling aan toegevoegd. In 2022 is de eerste Maarten Maartens Leergang zakelijk leider in de culturele sector gestart, een verdiepende leergang in zakelijk management binnen de sector.

 
Anne Faber Stipendium

Het stipendium is opgericht door Het Huis Utrecht ter nagedachtenis aan haar in 2017 overleden collega Anne Faber; een veelbelovend zakelijk leider in spé. Met het Anne Faber Stipendium wil Het Huis Utrecht de naam en ambitie van Anne positief laten voortleven en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle zakelijk leiders binnen de podiumkunsten.
Het Anne Faber Stipendium ondersteunt talentvolle startende zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun visie, kennis en leiderschap. Vanaf 2018 wordt het stipendium jaarlijks aan één kandidaat uitgereikt. De toelage ter waarde van €15.000,- euro wordt ingezet voor scholing, coaching, netwerkvorming en een kleine bijdrage in het levensonderhoud.

Het Anne Faber Stipendium wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Het Huis Utrecht, de Gemeente Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, en donaties van collega-kunstinstellingen, private bedrijven en particulieren.

Het makerskapitaal

Het Makerskapitaal is een cultuurfonds in Utrecht dat talentvolle theatermakers en managers in de theatersector op weg helpt. Het Makerskapitaal ondersteunt talentvolle makers met een financiele bijdrage die vanuit het residentieprogramma van Het Huis Utrecht een productie willen realiseren of die hun organisatie verder willen professionaliseren.

Met de oprichting van het Makerskapitaal onderstreept Het Huis Utrecht haar positie als landelijk huis voor onderzoek en ontwikkeling binnen de podiumkunsten. Het Makerskapitaal creëert een belangrijke impuls voor de professionele ontwikkeling van makers en vormt daarmee een schakel tussen Het Huis Utrecht, speelplekken en publiek.

Lees alles over het aanvragen, de ontvangers en investeren in het Makerskapitaal op de website van Het Makersfonds.

Coronaproof regeling

Een nieuwe tijdelijke toelage. ‘Coronaproof’ is een regeling voor theater- en dansmakers, die in hun werk reflecteren op deze tijd. De toelage is bedoeld voor voorstellingen of installaties die in het seizoen 2020-2021 offline -op een podium of op locatie- gepresenteerd worden. 

De regeling wordt mede ondersteund door Het Huis Utrecht, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, KF Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds en Provincie Utrecht. 

Bijdragen of aanmelden?

Op de website van Het Makersfonds vind je alle informatie over de regelingen, aanmeldprocedures en doneeropties. 

bezoek direct de website