Theatergroep PlayBack © Anna van Kooij

PlayBack is expert in het communiceren met jongeren. Al 15 jaar bereiken ze jongeren, hun ouders en docenten met hun interactieve en educatieve voorstellingen over onderwerpen als (online) pesten, alcohol en drugs, diversiteit, omgaan met geld en mentaal welbevinden.

OVER PLAYBACK

PlayBack maakt interactief theater: Er wordt een voorstelling gespeeld over thema’s die in het leven van jongeren een belangrijke rol spelen. Tijdens het interactieve gedeelte geeft het publiek aanwijzingen aan de acteurs en mogen ze deze tips ook zelf uitproberen op de spelvloer via het zogenaamde terugspeeltheater. Er bestaat hierbij geen goed of fout.

Jongerenvoorstellingen
PlayBack geeft jongeren inzicht in gedrag en groepsdynamiek via kwalitatief hoogstaand theater. Met ons aanbod voor jongeren bieden we hen de kans om zich te uiten en naar elkaar te luisteren. Na de voorstelling voeren we oprechte, soms confronterende, vaak ontroerende gesprekken met jongeren op scholen in een veilige setting. Jongeren krijgen een podium om hun gevoelens en gedachten te delen over de thema’s uit hun leefwereld. Ze leren hun leeftijdsgenoten en zichzelf beter begrijpen, zodat ze hun mening aanscherpen, zelf keuzes kunnen maken en bewuster kunnen handelen.  Hiermee draagt PlayBack bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van jongeren én aan verbinding en begrip tussen jongeren onderling.

Ouderavonden
De weg naar volwassenheid is er eentje van vallen en opstaan en van experimenteren. Jongeren zetten zich af tegen docenten en komen los van ouders maar verlangen tegelijkertijd naar regels en een vertrouwde omgeving. Hoe voer je een gesprek met jonge mensen in de eigenzinnige fase die de puberteit heet? Hoe motiveer je jongeren zelf na te denken en een positie in te nemen? En hoe zet je ze aan tot zelfreflectie in een wereld die vaak snel en vluchtig is? PlayBack begeleidt ouders in het voeren van een open gesprek met hun puber, dat leidt tot zelfinzicht en begrip voor anderen.

Docententrainingen
In praktische trainingen biedt PlayBack handvatten voor een betere sociale interactie op school tussen jongeren en docenten. Hoe stimuleer je de ontwikkeling van jongeren op een positieve manier? Onze acteurs bieden inzicht in gedrag. Ze laten zien hoe je grip kunt krijgen op emoties van jezelf en die van de puber. We leren onderwijsprofessionals vaardigheden om opbouwend te communiceren met jongeren over bijvoorbeeld hun gedrag, schoolmotivatie, pesten en sociale media. Maar misschien speelt er wat anders op school tussen docenten en leerlingen waarin rollenspel uitkomst kan bieden.